BEYİN TÜMÖRLERİ

İsmi de kendisi kadar ürkütücü olan bu hastalık, diğer organlarda görülen tümörler gibi son yıllarda artış göstermiş ve maalesef artık modern tıbbın sık rastlanılan tümörlerinden olmuştur. Tüm beyin tümörleri 100.000 de 1 görülme sıklığına sahiptir. Tüm beyin dokusu tümörlerinin %65’i kötü huylu iken %35’i ise iyi huylu gurubunda yer alırlar. Kötü huylu olanlar çık hızlı oluşup büyürlerken iyi huylular çok yavaş ve yıllar içinde büyüyen ancak çok daha büyük boyutlar ile karşımıza gelebilen tümörlerdir.

Önceleri elektrik trafoları veya şalt alanlarına yakın oturmak önemli bir olumsuz etken iken günümüzde herkesin elinden düşüremediği cep telefonları, radyasyonu yüksek laptoplar veya bilgisayarlar, ortamda bulunan kablosuz internet bağlantıları veya cep telefonları baz istasyonları en önemli sorumlular olarak öne çıkmaktadırlar.

 

İyi huylu tümörler, yerleşime de bağlı olmakla beraber beynin daha sessiz bölgelerinde yer aldıklarında herhangi bir aksiliğe neden olmazlarken çok önemli bölgelerde olduklarında ise sanki kötü huylu gibi belirtiler de verebilirler. En sık görülen iyi huylu tümör, “Menengioma” adı verilen beyin zarının iyi huylu tümörleridir. Daha sıklıkla menapozdan sonraki yaş gurubundaki kadınlarda görülürler.

Kötü huylu tümörler ise ikiye ayrılarak incelenirler. Beynin kendi dokusundan köken alanlar ve başka organlardan beyine sıçrayanlar olmak üzere. Beyin dokusu içeren en kötü huylu tümörlere “Glioblastome Multiforme” adı verilir ve tüm beyin tümörlerin önemli bir kısmını oluştururlar. Genellikle çok büyük olup çevresinde de su toplaması ile hastada şiddetli başağrısı ve kol ile bacakta gelişen felçlere neden olurlar. Uzak organlardan gelen tümörlere ise “Metastaz” denir.  En sık erkeklerde akciğer kadınlarda da meme dokusundan gelirler.